ADA Wettelijke Disclaimer

Disclaimer

DCatalog zet zich in om de inhoud die op ons platform wordt gepubliceerd toegankelijk te maken voor alle gebruikers, ook die met een handicap. Ons doel is een toegankelijk platform en viewer te bieden die voldoen aan
Sectie 508 richtlijnen
en de toegankelijkheidsrichtsnoeren van het World Wide Web Consortium
(WCAG) 2.0 Niveau AA
. Sommige bestaande inhoud voldoet mogelijk niet, en sommige inhoud voldoet slechts aan de minimaal vereiste normen. Dit zal worden opgelost naarmate de technologie evolueert en anderen hun bestaande websites bijwerken en zich blijven inspannen om een aanvaardbaar nalevingsniveau te controleren en te handhaven. Hoewel al het mogelijke zal worden gedaan, wordt begrepen dat het creëren van toegankelijke formaten voor sommige documentatie en grafische weergaven die door DCatalog worden onderhouden technologisch onhaalbaar of onpraktisch kan zijn, of een te grote belasting voor de activiteiten van DCatalog kan vormen.

Wij blijven alles in het werk stellen om het platform en de viewer te testen en barrières weg te nemen die personen met een handicap verhinderen om te interageren met of toegang te krijgen tot informatie die op ons platform beschikbaar wordt gesteld. Indien wij kennis krijgen van inhoud die niet voldoet aan de WCAG 2.0 Level AA-normen, zullen wij redelijke inspanningen leveren om de inhoud in overeenstemming te brengen met de normen. We kunnen problemen met toegang door derden niet controleren of corrigeren, maar laat het ons weten als u problemen ondervindt met de viewer, zodat we de informatie kunnen doorgeven aan de eigenaars van die digitale edities. U kunt zich ook rechtstreeks tot deze derden wenden.

Hoewel dit beleid voorziet in de standaard voor personen met een handicap om toegang te krijgen tot op het web gebaseerde informatie, kan dit beleid niet op elke toegankelijkheidsbehoefte anticiperen, gezien de bekende beperkingen van de bestaande technologie. Er kunnen andere omstandigheden zijn, onafhankelijk van de technologie, die de toegankelijkheid van het platform of de viewer van DCatalog kunnen beperken.

Adobe Acrobat is vereist om PDF-documenten op deze website te bekijken en af te drukken.
Download de laatste gratis versie van Adobe Reader
om deze bestanden beter te kunnen bekijken.

Hoewel wij ernaar streven ons te houden aan de aanvaarde richtlijnen en normen voor toegankelijkheid en bruikbaarheid, is dat niet altijd mogelijk op alle gebieden van het platform of de viewer, met name waar het gaat om inhoud van derden. DCatalog is niet verantwoordelijk voor de conformiteit van inhoud, software/tools, widgets, add-ins, API’s, enz. van derden, die geen eigendom zijn van DCatalog maar op een andere manier worden gehost op of gekoppeld aan DCatalog, met WCAG 2.0 Level AA, en is niet aansprakelijk als ze niet toegankelijk zijn voor personen met een handicap.