AUTEURSRECHTEN FAQ

DCatalog neemt de rechten van de eigenaars van intellectuele eigendommen ernstig, en voldoet als dienstverlener aan alle van toepassing zijnde bepalingen van de Digital Millennium Copyright Act. Zoals vermeld in onze Servicevoorwaarden, handhaaft DCatalog zijn beleid dat het uploaden van inbreukmakend materiaal naar de DCatalog Service verbiedt. Wij respecteren de rechten van de rechthebbenden en vragen u hetzelfde te doen.

(1)Vereisen de Servicevoorwaarden van DCatalog dat ik mijn auteursrechten weggeef op de documenten die ik upload naar DCatalog?
Nee. Volgens de Amerikaanse wet valt elk geschreven werk onder een auteursrecht. U bezit het auteursrecht op een werk door het werk te creëren of anderszins het auteursrecht op het werk te verwerven van de maker van het werk. Wanneer u zich aanmeldt voor een DCatalog account, stemt u ermee in zich te houden aan de DCatalog Servicevoorwaarden. Om een werk te uploaden naar DCatalog in overeenstemming met de Servicevoorwaarden, moet u (i) het auteursrecht bezit van het werk dat u uploadt of (ii) gemachtigd zijn door de eigenaar van het auteursrecht om het werk te uploaden en een licentie te verlenen aan DCatalog om dat werk op te nemen in de DCatalog-service. In de Servicevoorwaarden staat verder dat wanneer u een werk uploadt naar DCatalog, u DCatalog een licentie verleent om uw geüploade inhoud te gebruiken en te verspreiden. Dit neemt elke twijfel weg dat DCatalog’s gebruik en distributie van uw inhoud via de DCatalog service geen inbreuk maakt op uw auteursrecht, of dat van iemand anders. Dit is slechts een licentie – u (of de persoon die u toestemming heeft gegeven om de inhoud te uploaden) behoudt nog steeds het auteursrecht op de inhoud die u uploadt. U kunt de licentie van DCatalog om de door u geüploade inhoud te gebruiken intrekken door uw inhoud van DCatalog te verwijderen.

(2)Wat is auteursrecht?
Wij raden DCatalog-gebruikers ten zeerste aan zich vertrouwd te maken met de auteurswetgeving alvorens documenten te creëren en te uploaden. Ter informatie bieden wij de volgende links naar bronnen over auteursrecht aan:

 • U.S. Copyright Office Auteursrecht FAQ

(3)Welke soorten materiaal vallen onder het auteursrecht?
Auteursrecht is het recht van een auteur van een creatief werk om anderen te beletten dat werk te gebruiken, met inbegrip van het kopiëren ervan. Auteursrecht kan betrekking hebben op bijna elke creatieve uiting (met inbegrip van een boek, een stripverhaal, een geschrift of een foto). Als u een werk niet hebt gemaakt en geen toestemming hebt van de houder van het auteursrecht om het te publiceren of te gebruiken, kan uw gebruik van dat werk ongeoorloofd zijn.

(4)Wat gebeurt er als ik documenten upload waarvan ik niet de eigenaar ben van het auteursrecht of toestemming heb van de houder van het auteursrecht?
Als u documenten uploadt waarvan u de auteursrechten niet bezit en geen toestemming hebt om ze te uploaden, loopt u het risico te worden aangeklaagd door de eigenaar van de auteursrechten. Als wij ervan op de hoogte worden gebracht dat een document dat u op DCatalog hebt geüpload inbreuk maakt op iemands auteursrecht, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en het door u geplaatste document verwijderen. Dit is wettelijk verplicht. Als u doorgaat met het uploaden van ongeoorloofde inhoud, zullen wij, overeenkomstig ons beleid inzake herhaaldelijke inbreukmakers, u verbieden DCatalog te gebruiken.

(5) Hoe zit het met eerlijk gebruik?
De “fair use” doctrine is een verdediging tegen inbreuk op het auteursrecht in de Verenigde Staten die de reproductie van een werk voor bepaalde beperkte doeleinden toestaat, zoals kritiek, commentaar, parodie, nieuwsverslaggeving, onderzoek en onderwijs. Eerlijk gebruik is een ingewikkelde doctrine, en het is een open vraag of een bepaald gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk een eerlijk gebruik vormt. U bent verantwoordelijk voor uw bijdragen en kunt aansprakelijk worden gesteld voor geldelijke schade indien wordt vastgesteld dat u er ten onrechte van uitging dat uw gebruik van bepaalde inhoud een “eerlijk gebruik” vormde. Ter informatie bieden wij de volgende links aan naar verschillende auteursrechtelijke bronnen met betrekking tot de fair use-doctrine:

 • U.S. Copyright Office Fair Use
 • Bibliotheken van Stanford University Auteursrecht en fair use
 • Chilling Effects Clearinghouse Auteursrecht en fair use

(6) Nadere informatie met betrekking tot inbreuken op het auteursrecht:

 • De lengte van een gekopieerd document doet er niet toe, evenmin als de hoeveelheid die u eventueel hebt gekopieerd; zelfs het kopiëren van een klein gedeelte van een document kan ertoe leiden dat u aansprakelijk bent voor inbreuk op het auteursrecht.
 • Een copyrightvermelding (d.w.z. ©) is over het algemeen niet vereist opdat een werk door de auteurswet beschermd zou zijn.
  Het verspreiden van documenten met auteursrechtelijk beschermde inhoud zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht is een overtreding van de auteursrechtwetgeving, zelfs als u het document gratis weggeeft.
 • Er is geen uitzondering voor privé-kopiëren in de Amerikaanse wet. Zelfs als u een werk deelt met slechts een kleine groep vrienden of familieleden, kunt u nog steeds aansprakelijk zijn voor inbreuk op het auteursrecht.
 • U kunt aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op het auteursrecht, zelfs als u de eigenaar of auteur van de auteursrechtelijk beschermde inhoud vermeldt.
 • Zelfs als u uw creativiteit hebt gebruikt om een nieuw document te maken dat het auteursrechtelijk beschermde werk van een ander bevatte, kunt u aansprakelijk zijn voor inbreuk op het auteursrecht.
 • Zelfs als er op de DCatalog site documenten staan die lijken op het document dat u hebt geüpload, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op het auteursrecht als u een niet-geautoriseerd document uploadt.
 • De enige manier waarop u zeker kunt weten dat een document het auteursrecht van iemand anders niet schendt, is als u het hele document zelf hebt gemaakt (inclusief eventuele afbeeldingen) zonder gebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd werk van iemand anders.

BELANGRIJKE DISCLAIMER: WIJ ZIJN NIET UW ADVOCATEN EN DE INFORMATIE IN DEZE COPYRIGHT FAQ IS ALLEEN BEDOELD VOOR ALGEMENE INFORMATIE. DE INFORMATIE IN DEZE FAQ IS GEEN JURIDISCH ADVIES VAN WELKE AARD DAN OOK. DEZE FAQ DEKT MOGELIJK GEEN BELANGRIJKE KWESTIES DIE VAN INVLOED ZIJN OP UW GEBRUIK VAN DE INHOUD. KUNT U EEN ADVOCAAT RAADPLEGEN OVER DERGELIJKE ZAKEN