PRIVACYBELEID

DCatalog, Inc. doet zaken als DCatalog, hierna “DCatalog” genoemd. DCatalog service en gerelateerde diensten, applicaties, domeinen en netwerken aangeboden door DCatalog (“DCatalog service”). De DCatalog service biedt u de mogelijkheid documenten te verbinden, samen te werken, te delen en te remixen met andere gebruikers van de DCatalog service community op het internet. DCatalog’s Privacybeleid is ontworpen om u te helpen begrijpen hoe wij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken die u besluit te delen, en om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen bij het gebruik van de DCatalog service. Door de DCatalog-service te gebruiken of te gebruiken, aanvaardt u de praktijken beschreven in dit privacybeleid.

Informatie verzameld door DCatalog:

Voor bezoekers van onze website en geregistreerde gebruikers registreren wij standaard technische informatie, zoals uw IP-adres. Als u ervoor kiest zich bij ons te registreren, vereist DCatalog dat u uw naam en e-mailadres opgeeft, en elke gebruiker heeft een gebruikers-ID en wachtwoord dat hij zelf kiest. Om uw privacy te beschermen is het belangrijk dat u uw wachtwoord met niemand deelt. Door een langer wachtwoord te kiezen met een mix van letters, cijfers en symbolen wordt het voor anderen moeilijker om uw wachtwoord te raden. Het is ook nuttig om wachtwoorden regelmatig te wijzigen. Bovendien zal DCatalog u vragen om geografische informatie te verstrekken, zoals uw fysieke adres. In de toekomst kan DCatalog u vragen om andere demografische informatie te verstrekken, zoals leeftijd, geslacht, interesses of beroep, evenals creditcardinformatie voor verificatiedoeleinden.
Wij kunnen andere persoonlijke informatie verzamelen wanneer u feedback of opmerkingen geeft, of met anderen communiceert via onze systemen. DCatalog gebruikt ook “cookies” – kleine bestanden met een tekenreeks die naar uw computer wordt gestuurd en die uw browser uniek identificeert – naast Flash gedeelde browserobjecten om zijn website te beheren en u een meer aangepaste en gebruiksvriendelijke dienst aan te bieden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld cookies of Flash-objecten gebruiken om het aantal unieke computers te tellen dat onze website bezoekt. U kunt uw browser zo instellen dat cookies van de DCatalog-service worden geweigerd als u dat wenst. Wanneer u de DCatalog-service opent of een van onze HTML-e-mails opent, kunnen wij automatisch bepaalde informatie van uw systeem registreren door verschillende soorten traceertechnologie te gebruiken. Deze “automatisch verzamelde” informatie kan het IP-adres omvatten, een uniek apparaat- of gebruikers-ID, de versie van de geïnstalleerde software, het systeemtype, de inhoud en pagina’s die u opent op de DCatalog-service, en de data en tijdstippen waarop u de DCatalog-service bezoekt.

DCatalog Gebruik van Informatie:

De informatie die wij over u verzamelen in de loop van onze relatie wordt gebruikt om de DCatalog dienst aan u te leveren. Omdat wij uw identiteit trachten te beschermen, kunnen wij uw demografische informatie bijvoorbeeld gebruiken om een database van gebruikersprofielen aan te leggen, advertenties te selecteren op basis van uw informatie en voor marketinganalyse. Daarnaast bekijken we technische informatie om problemen met onze systemen vast te stellen, om de DCatalog-service te beheren en om de diensten die we u leveren te verbeteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om door gebruikers gegenereerde inhoud en gebruikers te volgen, voor zover dat nodig is om als dienstverlener te voldoen aan de Digital Millennium Copyright Act. Wij zullen uw e-mailadres, zonder verdere toestemming, gebruiken voor administratieve communicatie zoals het u op de hoogte brengen van belangrijke updates, voor klantendienstdoeleinden, om auteursrechtinbreuk of laster aan te pakken, of om contact met u op te nemen betreffende inhoud die u op de DCatalog-dienst hebt geplaatst of van deze dienst hebt gedownload.
DCatalog gebruikt alle informatie die we verzamelen om de gebruikstrends en voorkeuren van onze gebruikers te begrijpen, om de manier waarop de DCatalog dienst werkt en eruit ziet te verbeteren, en om nieuwe functies en functionaliteit te creëren. DCatalog kan “automatisch verzamelde” informatie, “cookies”, en Flash-objecten gebruiken om: (a) de DCatalog-service automatisch bij te werken; (b) uw informatie te onthouden, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de DCatalog-service gebruikt; (c) het monitoren van geaggregeerde gebruiksgegevens van de site, zoals het totale aantal bezoekers en de bezochte pagina’s; en (d) het bijhouden van uw inzendingen, inzendingen, deelname en status in eventuele promoties of andere activiteiten, en gebruik van de DCatalog-dienst.

Wanneer DCatalog informatie vrijgeeft:

DCatalog deelt uw persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief de door u aangemaakte gebruikersprofielgegevens, niet met andere organisaties voor hun marketing- of promotionele doeleinden. Wees u er echter van bewust dat 1) alle persoonlijk identificeerbare informatie die u vrijwillig op de DCatalog-service openbaar maakt, wordt openbaar en kan zonder beperking door anderen worden verzameld en gebruikt; en 2) als een functie van de DCatalog dienst, kunnen andere gebruikers zich bewust worden van uw gedrag of document bekijken activiteiten om hun eigen profiel pagina’s en kunnen deze informatie gebruiken zonder beperking; op voorwaarde dat u de mogelijkheid om af te melden van deze functie op elk gewenst moment hebben. DCatalog kan persoonlijk identificeerbare informatie over onze gebruikers delen met derden, waaronder: (a) met uw toestemming of zoals anders vermeld in dit Privacybeleid; (b) wanneer wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is ingevolge een dagvaarding of een ander gerechtelijk of administratief bevel; (c) indien wettelijk vereist; of (d) naar eigen goeddunken, wanneer wij dit nodig achten om te reageren op claims, om de veiligheid van een individu of het publiek te beschermen, of om de rechten of het eigendom van de DCatalog-service of een derde partij te beschermen. We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken aan gelieerde bedrijven, onderaannemers, andere agenten of bedrijven of personen om: website hosting, onderhoud en beveiligingsdiensten te leveren; bestellingen uit te voeren; gegevensanalyses uit te voeren en rapporten te maken; bepaalde functionaliteit aan te bieden; en DCatalog te helpen bij het verbeteren van de DCatalog service en het creëren van nieuwe servicefuncties. Wij eisen dat deze partijen dergelijke informatie verwerken in overeenstemming met deze Privacykennisgeving, wij staan slechts een beperkt gebruik van dergelijke informatie toe, en wij eisen dat deze partijen redelijke vertrouwelijkheidsmaatregelen nemen om uw informatie veilig te houden. DCatalog kan ook anonieme geaggregeerde gebruikersinformatie, die niet persoonlijk identificeerbaar is, aan derden verstrekken.

Wijzigen of verwijderen van uw informatie:

U heeft de mogelijkheid en controle om uw account-specifieke informatie te verwijderen of te wijzigen, met inbegrip van alle gebruikersprofielgegevens die u verstrekt aan de DCatalog-service op elk gewenst moment. Toegang tot en controle over de meeste door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens op de DCatalog-service is gemakkelijk beschikbaar via de bewerkingsfunctie op uw profiel. Als gebruiker van de DCatalog-service kunt u uw profielgegevens te allen tijde wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw account. De informatie zal onmiddellijk worden bijgewerkt. Als u uw DCatalog-serviceaccount wenst te deactiveren, kunt u dat doen. Verwijderde informatie zoals uw gebruikers-ID, geografische informatie gekoppeld aan uw gebruikers-ID, en documenten die u hebt geüpload naar de DCatalog-service kunnen gedurende een redelijke periode bewaard blijven in reservekopieën, en kunnen dus publiekelijk beschikbaar blijven via functies van de DCatalog-service zoals de zoekmachine, maar zullen niet algemeen toegankelijk zijn voor DCatalog of gebruikers van de DCatalog-service.

Gegevensbeveiliging:

DCatalog zal passende veiligheidsmaatregelen nemen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Daartoe behoren interne controles van onze praktijken inzake gegevensverzameling, -opslag en -verwerking en veiligheidsmaatregelen, alsook fysieke veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarin wij persoonsgegevens opslaan. DCatalog verwerkt persoonlijke informatie alleen voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld en in overeenstemming met dit beleid of enige toepasselijke dienst-specifieke privacyverklaring. DCatalog neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die wij verwerken juist, volledig en actueel is, maar wij zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoonlijke informatie bij te werken of te corrigeren wanneer dat nodig is.
Wij trachten de toegang tot persoonlijke informatie te beperken tot DCatalog werknemers, contractanten en agenten die deze informatie moeten kennen om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Deze personen zijn gebonden door geheimhoudingsverplichtingen en dienen deze verplichtingen na te komen.
Indien DCatalog kennis krijgt van een inbreuk op de beveiligingssystemen, kunnen wij trachten u daarvan elektronisch op de hoogte te brengen, zodat u passende beschermingsmaatregelen kunt nemen. DCatalog kan een bericht plaatsen op de DCatalog dienst als een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt. Afhankelijk van waar u woont, kunt u een wettelijk recht hebben om schriftelijk in kennis te worden gesteld van een inbreuk op de beveiliging. Als u een gratis schriftelijke kennisgeving van een inbreuk op de beveiliging wilt ontvangen, moet u ons dat laten weten via [email protected].

Kinderen onder de 13:

ALS U MINDER DAN 13 JAAR LEEFT, GEEF GEEN GEBRUIK VAN OF TOEGANG TOT DE DCatalog SERVICE OP ENIG TIJD OF OP ENIGE MANIER.
DCatalog voldoet aan de Children’s Online Privacy Protection Act en verzamelt of vraagt niet bewust om persoonlijke informatie van personen jonger dan 13 jaar, en staat dergelijke personen niet bewust toe zich te registreren. Als u jonger bent dan 13 jaar, stuur ons dan geen informatie over uzelf, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Niemand jonger dan 13 jaar mag persoonlijke informatie verstrekken aan of op de DCatalog-service. Als u de ouder of wettelijke voogd bent van een kind jonger dan 13 jaar dat lid is geworden van de DCatalog-service, neem dan contact op met DCatalog via [email protected] om de account van dat kind te laten beëindigen en de informatie te laten verwijderen.

In geval van fusie of verkoop:

In het geval dat DCatalog wordt overgenomen door of fuseert met een derde partij, of een verandering van zeggenschap ondergaat of enige vorm van verkoop of overdracht van sommige of alle van haar activa, behouden wij ons het recht voor, in elk van deze omstandigheden, de informatie die wij hebben verzameld van gebruikers over te dragen of toe te wijzen als onderdeel van die fusie, overname, verkoop of andere verandering van zeggenschap.

Wijzigingen en updates van deze privacyverklaring:

Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In het algemeen gebruiken wij uw persoonlijke informatie alleen op de manier die is beschreven in de Privacyverklaring die van kracht was toen wij die persoonlijke informatie ontvingen. Door gebruik te blijven maken van de DCatalog-service stemt u in met deze Privacykennisgeving en eventuele toekomstige herzieningen. Voor herzieningen van deze Privacykennisgeving die wezenlijk minder beperkend kunnen zijn voor ons gebruik of openbaarmaking van persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, zullen wij redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te brengen en uw toestemming te verkrijgen voordat wij herzieningen met betrekking tot dergelijke informatie doorvoeren.

Contact opnemen met DCatalog:

Neem contact op met DCatalog met vragen of opmerkingen over deze Privacykennisgeving, uw persoonlijke informatie, en onze openbaarmakingspraktijken van derden of uw toestemmingskeuzes op: [email protected]