SERVICEVOORWAARDEN

Geschiktheid en instemming met de voorwaarden

Welkom bij DCatalog! De volgende Servicevoorwaarden voor de DCatalog.com website, softwaretoepassingen beschikbaar gesteld door DCatalog vanaf de website of via een derde partij (“Software”), en elke application programming interface (“API”) of andere technologie of Diensten beschikbaar gesteld door DCatalog via de website of Software (gezamenlijk, de “DCatalog Service”) is een wettelijk contract tussen u, ofwel een individu van minstens 18 jaar oud of een enkele entiteit (“U” of, gezamenlijk, “Gebruikers”), en DCatalog met betrekking tot uw gebruik van de DCatalog Service (“Voorwaarden”). De DCatalog Service is niet beschikbaar voor personen onder de 18 jaar of voor gebruikers die eerder door DCatalog van de DCatalog Service zijn verwijderd.

Deze Voorwaarden bepalen dat alle geschillen tussen u en DCatalog zullen worden beslecht door BINDING ARBITRAGE. U KOMT OVEREEN UW RECHT OP EEN BEROEP TE VERKRIJGEN om uw rechten onder dit contract te doen gelden of te verdedigen (behalve voor zaken die voor een rechtbank voor geringe vorderingen kunnen worden gebracht). Uw rechten zullen worden bepaald door een NEUTRAAL ARBITRATOR en NIET door een rechter of een jury en uw vorderingen kunnen niet als een collectieve actie worden ingediend. Bekijk de “Arbitrage Overeenkomst” sectie hieronder voor de details met betrekking tot uw overeenkomst om eventuele geschillen met DCatalog te arbitreren.

U ERKENT DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN DAT U ERMEE INSTEMT HIERAAN GEBONDEN TE ZIJN, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN. ALS U OP EEN ENKEL TIJD NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, BEËINDIG UW GEBRUIK VAN DE DCatalog DIENST dan ONMIDDELLIJK.

ALS U EEN REKENING GEBRUIKT OF OPENT BIJ DCatalog TEN BEHOEVE VAN EEN BEDRIJF, ENTITEIT, ORGANISATIE (SAMENVATTEND, EEN “INSCHRIJVENDE ORGANISATIE” ) DAN VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER BENT VAN DIE INSCHRIJVENDE ORGANISATIE MET DE BEVOEGDHEID OM DIE ORGANISATIE TE BINDEN AAN DEZE VOORWAARDEN EN GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN UIT NAAM VAN DIE INSCHRIJVENDE ORGANISATIE. Door op de “I AGREE” knop te klikken of door enig deel van de DCatalog SERVICE te downloaden, te installeren of anderszins te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden en gaat u ermee akkoord dat u ten minste 18 jaar oud bent en nog niet eerder van de DCatalog SERVICE bent verwijderd.

1. Wijziging

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde doorlopend te wijzigen. Controleer deze Voorwaarden regelmatig op eventuele wijzigingen. In het geval dat een wijziging van deze Voorwaarden uw rechten of verplichtingen wezenlijk wijzigt, zult u deze gewijzigde voorwaarden moeten aanvaarden om de Dienst te kunnen blijven gebruiken. Materiële wijzigingen worden van kracht op het moment dat u de gewijzigde Voorwaarden aanvaardt. Onbelangrijke wijzigingen worden van kracht bij de bekendmaking ervan. Om twijfel te vermijden, zullen geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden worden beslecht in overeenstemming met deze Voorwaarden die van kracht waren op het moment dat het geschil ontstond. Wij kunnen het Serviceaanbod van tijd tot tijd wijzigen of stopzetten of de functionaliteit van het Serviceaanbod van tijd tot tijd wijzigen of verwijderen.

2. Aanvullende voorwaarden

Uw gebruik van de DCatalog Service is onderworpen aan alle aanvullende voorwaarden, beleidsregels, regels of richtlijnen die van toepassing zijn op de DCatalog Service of bepaalde functies van de DCatalog Service die wij op de DCatalog Service kunnen plaatsen of waarnaar wij kunnen linken (de “Aanvullende Voorwaarden”), zoals eindgebruikerslicentieovereenkomsten voor downloadbare applicaties die wij kunnen aanbieden, of regels die van toepassing zijn op bepaalde functies of inhoud op de DCatalog Service, onder voorbehoud van paragraaf 1. Al deze Aanvullende Voorwaarden worden hierbij door middel van verwijzing opgenomen in, en maken deel uit van, deze Voorwaarden.

3. Vergoedingen en betaling

1. Aan sommige onderdelen van de DCatalog Service kunnen kosten verbonden zijn (elk, een “Betaalde Dienst”). U zult de mogelijkheid hebben om de kosten die u worden aangerekend te bekijken en te aanvaarden alvorens gebruik te maken van een Betaalde Dienst. Wij kunnen de tarieven voor elk onderdeel van de DCatalog Service te allen tijde wijzigen. Tenzij anders vermeld, worden alle vergoedingen in U.S. Dollars vermeld.

2. U bent als enige verantwoordelijk voor het tijdig betalen van alle kosten en toepasselijke belastingen in verband met uw DCatalog Service account met een geldige betaalmethode. Door ervoor te kiezen een Betaalde Dienst te kopen of anderszins te gebruiken, machtigt u DCatalog of haar externe betalingsverwerkers om de door u opgegeven creditcard of andere betaalmethode (“Betaalmethode”), waarvan u verklaart en garandeert dat u bevoegd bent deze te gebruiken, te belasten met alle van toepassing zijnde kosten voor die Betaalde Dienst, inclusief alle van toepassing zijnde belastingen. Voor aankopen van eenmalige Betaalde Diensten (bijv. geen abonnementen) wordt uw Betaalmethode gefactureerd voor die Betaalde Dienst op de datum dat u de aankoop doet.

3. Voor aankopen van abonnementen op Betaalde Diensten:
i. Uw “Factureringsdatum voor het Abonnement” is de datum waarop u uw eerste abonnement op een Betaalde Dienst aanschaft. Indien u bijvoorbeeld uw eerste abonnement op een Betaalde Dienst op 10 januari koopt: (1) is de Factureringsdatum van uw Abonnement voor uw eerste maandelijkse abonnement en alle andere maandelijkse abonnementen die u koopt de 10e van elke maand, (2) is de Factureringsdatum van uw Abonnement voor uw eerste jaarabonnement de 10e januari van elk jaar, en (3) is de Factureringsdatum van uw Abonnement voor alle volgende aankopen van jaarabonnementen de eerstvolgende 10e maandelijkse kalenderdag na uw aankoopdatum. Uw Betaalmethode zal automatisch op de Factureringsdatum van het Abonnement alle toepasselijke vergoedingen voor de volgende maand of het volgende jaar, naargelang het geval, in rekening worden gebracht.

ii. Voor elk abonnement op een Betaalde Dienst dat u aanschaft nadat uw Factureringsdatum voor het Abonnement is vastgesteld, wordt uw Betaalmethode eerst belast met een pro-ratabedrag van de abonnementskosten voor het aantal dagen tussen de aankoopdatum en de toepasselijke Factureringsdatum voor het Abonnement. Uw Betaalmethode wordt vervolgens op elke volgende Abonnementsfactureringsdatum (of op de laatste dag van de kalendermaand, indien de laatste dag van de kalendermaand vóór de Abonnementsfactureringsdatum voor die maand valt) de volledige periodieke abonnementsvergoeding voor de volgende maand of het volgende jaar in rekening gebracht, al naar gelang wat van toepassing is.

iii. Alle abonnementsbetalingen voor Betaalde Diensten zijn vooraf in totaal verschuldigd. Tenzij anders vermeld in een document van het voorstel, is de betaling van DCATALOG INC voor uitbreidingen van functies of functionaliteiten, ontwikkelingsmethoden, middelen, communicatie, opleiding, up-front. Tenzij anders bepaald in een Voorstel, zijn de voorwaarden voor mijlpaalprojecten en ontwikkeling op maat: een vooraf overeengekomen vaste vergoeding, 50% vooruitbetaling; de laatste 50% te betalen bij voltooiing.

iv. Alle abonnementspakketten zijn alleen op jaarbasis. U moet het hele pakket gebruiken voor het einde van uw Abonnementsdatum. Er kunnen geen uitgaven worden gecrediteerd voor overdracht. U kunt uw pakket upgraden of downgraden voor het volgende abonnementspakket op basis van uw jaarlijkse publicatiebehoeften.

4. Voor elk abonnement op een Betaalde Dienst, zal dat abonnement blijven bestaan tenzij en totdat u uw abonnement opzegt of wij het beëindigen. U moet uw abonnement opzeggen voordat het wordt verlengd om te voorkomen dat de abonnementskosten voor de volgende periode (d.w.z. maand of jaar) in rekening worden gebracht op uw Betaalmethode. Wij factureren de periodieke abonnementskosten aan de Betaalmethode die u tijdens de registratie aan ons hebt opgegeven (of aan een andere Betaalmethode als u uw accountgegevens wijzigt).

5. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle creditcard- en gerelateerde facturerings- en betalingsinformatie die u aan DCatalog verstrekt, door DCatalog kan worden gedeeld met bedrijven die namens DCatalog werken, zoals betalingsverwerkers of kredietbureaus, uitsluitend met als doel kredietcontrole, het uitvoeren van betalingen aan DCatalog en het onderhouden van uw account. De voorwaarden van uw betaling zijn gebaseerd op de door u gekozen Betaalmethode en kunnen worden bepaald door overeenkomsten tussen u en de financiële instelling die deze Betaalmethode aanbiedt. Voor bepaalde Betaalmethoden kan de verstrekker van uw Betaalmethode u kosten in rekening brengen voor buitenlandse transacties of daaraan gerelateerde kosten. Neem contact op met uw bank en de uitgever van uw creditcard voor meer informatie. Als uw Betaalmethode voor een Betaalde Dienst mislukt of uw rekening achterstallig is, (i) stemt u ermee in alle verschuldigde bedragen op uw DCatalog account op verzoek te betalen, (ii) DCatalog kan verschuldigde vergoedingen innen met behulp van andere inningsmechanismen (dit omvat het in rekening brengen van andere betalingsmethoden die bij ons in het bestand staan) en (iii) DCatalog behoudt zich het recht voor om uw toegang tot één of meer DCatalog Diensten of uw account bij DCatalog op te schorten of te beëindigen. Bij een dergelijke beëindiging blijft u verplicht tot betaling van alle openstaande vergoedingen en kosten met betrekking tot uw account en uw gebruik van de DCatalog Service vóór de beëindiging.

6. Kosten die ten laste van uw account worden gebracht, kunnen niet worden terugbetaald, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden. U stemt ermee in om eventuele geschillen met betrekking tot een afboeking van uw rekening binnen dertig (30) dagen na de afboeking schriftelijk voor te leggen aan DCatalog, anders wordt het geschil opgeheven en is de afboeking definitief en niet vatbaar voor betwisting. Terugbetalingen (indien van toepassing) als gevolg van een geschil, zijn naar goeddunken van DCatalog.

7. U bent verantwoordelijk voor het betalen van alle overheidsbelastingen die worden geheven op uw gebruik van de DCatalog Services, inclusief omzetbelasting, gebruiksbelasting of belasting over de toegevoegde waarde. Indien gevraagd, zult u DCatalog onmiddellijk de toepasselijke ontvangstbewijzen of certificaten met betrekking tot dergelijke overmakingen verstrekken zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. In de mate dat DCatalog verplicht is dergelijke belastingen te innen, zal DCatalog uw Betaalmethode aanrekenen of op een andere manier de toepasselijke belastingen toevoegen aan uw factureringsrekening.

4. Gebruikersaccounts

U mag de DCatalog.com website doorbladeren zonder een account aan te maken, onder voorbehoud van deze Voorwaarden. Om de volledige functies van de DCatalog Service te kunnen gebruiken, moet u zich registreren voor een account of inloggen op de DCatalog Service met uw Facebook login of inloggen op een ander social media platform van derden dat wij ondersteunen (“Geïntegreerde Service”). Uw gebruik van een account bij een Geïntegreerde Dienst is onderworpen aan alle voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen, met inbegrip van het privacybeleid, van die Geïntegreerde Dienst. Wanneer u de DCatalog Service gebruikt om inhoud of producten, Diensten of informatie van DCatalog te uploaden, te downloaden of te kopen, kan u worden gevraagd een wachtwoord op te geven. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer of apparaat, en u gaat ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden. U gaat ermee akkoord dat de informatie die u verstrekt aan DCatalog bij registratie en op alle andere momenten waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig zal zijn. U stemt er tevens mee in dat u ervoor zult zorgen dat deze informatie te allen tijde nauwkeurig en up-to-date is. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw account niet langer veilig is (bijv. in geval van verlies, diefstal of onbevoegde bekendmaking of gebruik van uw account-ID, wachtwoord, of een credit-, debet- of chargecardnummer, indien van toepassing), dan moet u DCatalog onmiddellijk op de hoogte brengen. U bent als enige aansprakelijk voor de verliezen geleden door DCatalog of anderen als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw DCatalog Service account

5. Dienstverplichting

DCatalog Inc zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de service beschikbaar te maken met het toepasselijke Uptime Percentage gedurende een jaarlijkse cyclus (de “Service Commitment”). In het geval dat DCatalog Service niet aan de Serviceverplichting voldoet, komt u in aanmerking voor een Service Credit van maximaal 5% van uw actieve abonnementsplan bij ons.

De Serviceverplichting is niet van toepassing op enige onbeschikbaarheid, opschorting of beëindiging van DCatalog Services, of enige andere DCatalog prestatieproblemen: (i) veroorzaakt door factoren buiten onze redelijke controle, inclusief een geval van overmacht of internettoegang of gerelateerde problemen buiten het demarcatiepunt van DCatalog; (ii) die het gevolg zijn van handelingen of nalatigheden van u of een derde partij; (iii) die het gevolg zijn van uw apparatuur, software of andere technologie en/of apparatuur, software of andere technologie van derden (anders dan apparatuur van derden waarover wij direct controle hebben).

6. Digital Millennium Copyright Act

Het is het beleid van DCatalog om te reageren op kennisgevingen van vermeende schending van het auteursrecht die in overeenstemming zijn met de Digital Millennium Copyright Act. Voor meer informatie, ga naar DCatalog’s DMCA Notification Guidelines. DCatalog zal onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een Gebruiker tot de DCatalog Service beëindigen als DCatalog vaststelt dat die Gebruiker een “herhaalde inbreukmaker” is. Een recidivist is een Gebruiker die meer dan twee keer door DCatalog op de hoogte is gesteld van schendingen van inbreukmakende activiteiten of van wie meer dan twee keer een Gebruikersinzending of een andere door een gebruiker ingediende inhoud is verwijderd van de DCatalog Service. “Gebruikersinzending” zoals gebruikt in deze Voorwaarden betekent het uploaden en verspreiden van geautoriseerde digitale inhoud door een Gebruiker van de DCatalog Service

7. Toestemming om DCatalog Service te gebruiken

1. Onder voorbehoud van uw naleving van de bepalingen en voorwaarden in deze Voorwaarden, verleent DCatalog u hierbij een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie om: (i) de DCatalog Service te gebruiken voor het bekijken, gebruiken en openen van Gebruikersbijdragen en andere inhoud die beschikbaar wordt gesteld via de DCatalog Service; (ii) deel te nemen aan alle andere programma’s, Diensten of functies van de DCatalog Service die nu of in de toekomst beschikbaar worden gesteld door DCatalog, inclusief het uploaden van uw Gebruikersbijdragen; (iii) Software te downloaden en te installeren op het mobiele apparaat waarvoor de Software is gemaakt om de rechten uit te oefenen die worden verleend in paragraaf 6(i) en 6(ii); en (iv) elke API te implementeren die beschikbaar wordt gesteld door DCatalog, uitsluitend in overeenstemming met de documentatie van die API. Uw gebruik van de DCatalog Service mag alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik zijn, met uitzondering van (A) Gebruikers die commerciële entiteiten zijn mogen de DCatalog Service gebruiken om hun Gebruikersbijdragen beschikbaar te stellen op de DCatalog Service zoals bedoeld in deze Voorwaarden of om de DCatalog Service te integreren met de website van de Gebruiker; en (B) Gebruikers mogen deelnemen aan programma’s beschikbaar gesteld door DCatalog om een financiële vergoeding te ontvangen in verband met hun Gebruikersbijdragen. Voor alle duidelijkheid, u hebt geen recht op enige compensatie van DCatalog voor enige Gebruikersbijdragen om welke reden dan ook, tenzij anders specifiek schriftelijk overeengekomen door DCatalog.
2. U stemt ermee in geen geautomatiseerd systeem te gebruiken of te lanceren, inclusief zonder beperking “robots”, “spiders” en “offline readers”, dat toegang heeft tot de DCatalog Service op een manier die meer verzoekberichten naar de DCatalog Service stuurt in een bepaalde tijdsperiode dan een mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode met behulp van een conventionele webbrowser of anderszins de DCatalog Service te gebruiken voor het verzamelen of oogsten van persoonlijk identificeerbare informatie of gegevens met betrekking tot activiteiten op of gebruik van de DCatalog Site.
3. U stemt er ook mee in dat voor elke API beschikbaar gesteld door DCatalog: (i) DCatalog geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot enige API of enige kwaliteit van Dienst beschikbaar via enige API; (ii) DCatalog kan gebruikslimieten beperken; (iii) u zult geen inhoud wijzigen waartoe toegang is verkregen via die API; (iv) DCatalog kan elke Dienst of functionaliteit die beschikbaar is via een API op elk moment beëindigen of afbouwen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid; en (v) het gebruik van sommige API’s kan het verkrijgen van een API-sleutel van DCatalog vereisen, en DCatalog kan elke sleutel op elk moment uitschakelen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.
4. DCatalog behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn toegekend in deze Voorwaarden. U erkent dat DCatalog automatisch geüpgradede versies kan uitgeven van de software en systemen die de DCatalog Service omvatten en dienovereenkomstig de versie van de DCatalog Service kan upgraden die u gebruikt. DCatalog behoudt zich het recht voor om alle wettige middelen in te zetten die het nodig acht om ongeoorloofd gebruik van de DCatalog Service te voorkomen, inclusief technologische barrières, IP mapping, en direct contact opnemen met uw Internet Service Provider (ISP) met betrekking tot dergelijk ongeoorloofd gebruik.

8. Gebruikersinzendingen

1. Door Gebruikersinzendingen te uploaden naar de DCatalog Service, verleent u DCatalog hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, toewijsbare, volledig betaalde, royalty-vrije, licentie voor het hosten, overdragen, weergeven, uitvoeren, reproduceren, distribueren en anderszins exploiteren van uw Gebruikersinzendingen, in alle mediavormen of -formaten, en via alle mediakanalen, nu bekend of hierna bedacht, inclusief maar niet beperkt tot RSS-feeds, embeddable functionaliteit en syndicatie-afspraken om uw Gebruikersinzendingen te distribueren, promoten of adverteren via de DCatalog Service. Deze licentie omvat het recht voor DCatalog om uw Gebruikersinzendingen te converteren naar het gepatenteerde formaat van DCatalog, of andere bestandsformaten zoals gebruikt door DCatalog, en om uw Gebruikersinzendingen weer te geven en beschikbaar te maken, geheel of gedeeltelijk (inclusief uittreksels), op de DCatalog Service in combinatie met andere Gebruikersinzendingen, inhoud of reclame. Onder voorbehoud van de onderstaande licentieverlening aan andere Gebruikers, eindigt de door u aan DCatalog in deze paragraaf verleende licentie met betrekking tot een specifieke Gebruikersinzending zodra u een dergelijke Gebruikersinzending verwijdert van de DCatalog Service.
2. Gebruikers kunnen de mogelijkheid hebben om de toegangsinstellingen voor Gebruikersbijdragen te specificeren. Als u de toegangsinstellingen voor uw Gebruikersinzendingen selecteert, verleent u door het uploaden van Gebruikersinzendingen naar de DCatalog Service aan elke Gebruiker die gemachtigd is om uw Gebruikersinzendingen te openen, een niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van uw Gebruikersinzendingen onder de door u geselecteerde voorwaarden. Als u geen toegangsinstellingen voor uw Gebruikersinzendingen hebt opgegeven, verleent u hierbij aan elke Gebruiker die gemachtigd is om toegang te krijgen tot uw Gebruikersinzendingen een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke licentie voor toegang tot en gebruik van dergelijke Gebruikersinzendingen via de DCatalog Service, en voor het gebruiken, reproduceren, publiceren, voorbereiden van afgeleide werken, weergeven en uitvoeren van deze Gebruikersinzendingen zoals mogelijk gemaakt door de functionaliteit van de DCatalog Service. De voornoemde door u verleende licentie wordt aangepast aan uw voorkeuren, of beëindigd, met betrekking tot een specifieke Gebruikersinzending, zodra u de toegangsinstellingen of andere dergelijke opties met betrekking tot een dergelijke Gebruikersinzending wijzigt, of een dergelijke Gebruikersinzending verwijdert uit de DCatalog Service. Het voorgaande is onder voorbehoud van het recht van Gebruikers die een Gebruikersinzending hebben gedownload om de gedownloade of afgedrukte kopie of kopieën te behouden. Deze Gebruiker behoudt alle rechten die oorspronkelijk werden toegekend bij het downloaden van de Gebruikersbijdrage. Houd er rekening mee dat, terwijl DCatalog commercieel redelijke inspanningen doet om de door u opgegeven toegangsinstellingen te respecteren, DCatalog geen vertrouwelijkheid of privacy garandeert met betrekking tot enige Gebruikersinzending.
3. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw Gebruikersinzendingen en u erkent en bevestigt hierbij dat de DCatalog Service u slechts de middelen verschaft om uw Gebruikersinzendingen beschikbaar te stellen. Dienovereenkomstig bent u als enige verantwoordelijk voor elk van uw Gebruikersbijdragen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. Door het uploaden van uw Gebruikersinzendingen, bevestigt, verklaart en garandeert u dat: (1) u de maker en eigenaar bent van of de nodige licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen heeft om DCatalog en DCatalog’s Gebruikers te gebruiken en te machtigen om uw Gebruikersinzendingen te gebruiken en te distribueren zoals nodig om de door u verleende licenties in deze sectie uit te oefenen en op de wijze zoals beoogd door DCatalog en deze Voorwaarden; (2) uw Gebruikersinzendingen niet en zullen niet: (i) inbreuk maakt op rechten van derden, deze schendt of zich deze onrechtmatig toe-eigent, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, morele rechten, privacyrechten, publiciteitsrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten, of (ii) laster, smaad, laster of een inbreuk op het recht op privacy, publiciteit of andere eigendomsrechten van een andere persoon; en (ii) uw Gebruikersbijdragen geen virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code bevatten of enige inhoud of bestand dat een methode biedt om toegang te krijgen tot mogelijk inbreukmakende inhoud buiten de DCatalog Service. Schenders van deze rechten van derden kunnen strafrechtelijk en civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. DCatalog behoudt zich alle rechten en rechtsmiddelen voor tegen Gebruikers die deze Voorwaarden schenden.
4. Hoewel DCatalog niet verplicht is om Gebruikersinzendingen te screenen, bewerken of controleren, behoudt DCatalog zich het recht voor, en heeft het absolute discretie, om Gebruikersinzendingen te verwijderen, screenen, bewerken of onbruikbaar te maken op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving.
5. Verder begrijpt u dat u bij gebruik van de DCatalog Service wordt blootgesteld aan Gebruikersbijdragen van verschillende bronnen, en dat DCatalog niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, inhoud, bruikbaarheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke Gebruikersbijdragen. U begrijpt en erkent verder dat u kunt worden blootgesteld aan Gebruikersbijdragen die onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk zijn, en u gaat ermee akkoord af te zien, en doet hierbij afstand, van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u hebt of kunt hebben tegen DCatalog met betrekking tot dit. DCatalog onderschrijft geen Gebruikersinzendingen of enige mening, aanbeveling of advies uitgedrukt in een Gebruikersinzending, en DCatalog wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met Gebruikersinzendingen af. Indien een Gebruiker of een eigenaar van inhoud in kennis wordt gesteld van een Gebruikersinzending die naar verluidt niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden, kan DCatalog de aantijging onderzoeken en naar eigen goeddunken bepalen of de Gebruikersinzending moet worden verwijderd, hetgeen DCatalog zich het recht voorbehoudt op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te doen. Voor alle duidelijkheid, DCatalog staat geen auteursrechtinbreukmakende activiteiten toe op de DCatalog Service.

9. Verboden gedrag

U STEMT ERMEE IN ZICH NIET SCHULDIG TE MAKEN AAN DE VOLGENDE VERBODEN GEDRAGINGEN:
1. De DCatalog Service te gebruiken voor enig ander doel dan het verspreiden of ontvangen van originele of gepaste gelicentieerde inhoud en om toegang te krijgen tot de DCatalog Service zoals dergelijke Services worden aangeboden door DCatalog;
2. Het verwijderen van het auteursrecht of andere eigendomsrecht markeringen op de DCatalog Service of Gebruikersbijdragen;
3. Ongevraagde aanbiedingen, advertenties, voorstellen te doen, of junkmail of spam te sturen naar andere Gebruikers van de DCatalog Service. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, ongevraagde reclame, promotiemateriaal of ander materiaal voor verzoeken, bulkmailing van commerciële reclame, kettingmail, informatieve aankondigingen, verzoeken om liefdadigheid, en petities voor handtekeningen;
4. 4. De DCatalog Service niet te gebruiken in strijd met plaatselijke, provinciale, nationale of internationale wetten, inclusief en zonder beperking wetten met betrekking tot intellectueel eigendom en andere eigendomsrechten, gegevensbescherming en privacy of geen lasterlijke, smadelijke of onjuiste Gebruikersbijdragen of andere inhoud te plaatsen, te uploaden of te verspreiden;
5. 5. Gebruikers van de DCatalog Service niet te belasteren, lastig te vallen, te misbruiken, te bedreigen of te bedriegen, geen Gebruikersbijdragen of andere inhoud te plaatsen, te uploaden of te verspreiden die onwettig of anderszins ongepast is, geen persoonlijke informatie over Gebruikers of derden te verzamelen of trachten te verzamelen zonder hun toestemming, of de inhoud van de DCatalog Service te gebruiken voor enig commercieel gebruik, met dien verstande dat de inhoud van de DCatalog Service uitsluitend bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik;
6. Het uitlenen, verkopen, doorverkopen, leasen, verhuren, in sublicentie geven, distribueren of anderszins overdragen van de in deze Voorwaarden verleende licenties of Materialen (zoals hieronder gedefinieerd);
7. Zich niet uit te geven voor een persoon of entiteit, valselijk te beweren dat u gelieerd bent aan een persoon of entiteit, of zonder toestemming toegang te verkrijgen tot de DCatalog Service-accounts van anderen, de digitale handtekening van een ander te vervalsen, een verkeerde voorstelling te geven van de bron, identiteit of inhoud van informatie die via de DCatalog Service wordt doorgegeven, of enige andere soortgelijke frauduleuze activiteiten te verrichten;
8. Hacken, verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of op andere wijze interfereren met veiligheidsgerelateerde functies van de DCatalog Service of Gebruikersinzendingen, functies die het gebruik of kopiëren van inhoud voorkomen of beperken die toegankelijk is via de DCatalog Service, of functies die beperkingen afdwingen op het gebruik van de DCatalog Service of Gebruikersinzendingen, of op enigerlei wijze opzettelijk de werking van de DCatalog Service of het genot daarvan door een gebruiker verstoren of beschadigen, inclusief het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code;
9. Reverse-engineeren, decompileren, demonteren of op andere wijze proberen de broncode van de DCatalog Service of enig deel daarvan te achterhalen, behalve en alleen voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking;
10. de DCatalog Service of enig deel daarvan te wijzigen, aan te passen, te vertalen of er afgeleide werken van te maken, met uitzondering van en uitsluitend voor zover dergelijke activiteiten uitdrukkelijk zijn toegestaan door deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving, niettegenstaande deze beperking; of
11. het verwijderen, verduisteren, blokkeren, verbergen of anderszins wijzigen van de weergave van reclame (of delen of aspecten daarvan), DCatalog merkelementen, inclusief logo’s, handelsmerken, dienstmerken of andere Materialen weergegeven door DCatalog in verband met de DCatalog Service op welke wijze dan ook, ongeacht uw gebruik van de embedding functionaliteit van de DCatalog Service om geautoriseerde content op uw of andere sites van derden weer te geven.

10. Document Promotie

1. DCatalog kan u de mogelijkheid bieden om uw Gebruikersinzendingen te promoten (“Gepromote Documenten”). Een “Promotie” is een Gebruikersinzending bestaande uit informatie over een Gepromoot Document die deels door u en deels door geautomatiseerde middelen is gemaakt. Elke Promotie bestaat uit een titel, een tekst en een thumbnail. De miniatuur wordt automatisch gemaakt van het gepromote document. De titel en de bodytekst worden door u ingevoerd. DCatalog behoudt zich het recht voor om de manier waarop Promoties tot stand komen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
2. Uw Promotie zal automatisch worden geplaatst op basis van de door u opgegeven targeting parameters en maximum biedprijs, maar DCatalog geeft geen enkele rePresentatie, garantie of andere verbintenis van welke aard dan ook met betrekking tot Promoties, inclusief plaatsing of biedprijs. Als u een Gebruikersinzending met een thema voor volwassenen wilt promoten, moet u de targetingopties gebruiken om de beschikbaarheid van die Promotie te beperken tot personen die ten minste 18 jaar oud zijn.
3. In aanvulling op de verklaringen en garanties die u hierboven geeft met betrekking tot uw Gepromote Documenten als Gebruikersbijdragen, verklaart en garandeert u ook met betrekking tot elk van uw Promoties dat:

i. Uw Promoties voldoen aan de normen van fatsoen en goede smaak van de gemeenschap, en aan de “Guidelines Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising,” 16 CFR Part 255 van de Federal Trade Commission van de Verenigde Staten;
ii. Alle verklaringen in uw Promoties zijn waarheidsgetrouw, accuraat en niet-misleidend;
iii. U zult duidelijk en opvallend vermelden dat u betaald bent of voordelen hebt gekregen bij uw Promoties en Promotiedocumenten indien dat het geval is;
iv. Uw Promoties en Gepromote Documenten bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie van derde partijen zonder de toestemming van deze partijen;
v. Noch de titel, noch de bodytekst in een Promotie bevatten een URL;
vi. De titel en de tekst in uw Promoties geven een nauwkeurige beschrijving of indicatie van de inhoud van het Gepromote Document;
vii. Uw Promoties bevatten geen inhoud die inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van diens auteursrechten, handelsmerken, privacy- of publicatierechten;
viii. De titel en de tekst in uw Promoties verwijzen niet naar DCatalog en maken geen gebruik van logo’s of handelsmerken van DCatalog;
ix. De titel en de tekst van uw Promoties bevatten geen valse, misleidende, frauduleuze, bedrieglijke, onnauwkeurige of ongefundeerde beweringen;
x. Uw Promoties voldoen aan alle codes, wetten en voorschriften met betrekking tot reclame of promotie in uw plaats;
xi. Uw Promoties zijn niet beledigend, bedreigend of intimiderend voor een persoon; en
xii. Uw promoties bevatten geen: (A) beledigende, godslasterlijke, obscene, vulgaire of ongepaste taal, met inbegrip van taal die personen (als groep of individueel) op negatieve wijze beschrijft of aanvalt op grond van hun ras, nationaliteit, godsdienst, geslacht of seksuele geaardheid of enige andere haatzaaiende of terroristische uitlatingen; (B) obscene, lasterlijke of smadelijke inhoud; (C) onwettige inhoud, met inbegrip van inhoud die aanzet tot onwettige activiteiten; (D) seksueel expliciete of seksueel suggestieve inhoud, met inbegrip van pornografisch materiaal, “adult friend finders” of datingsites met een seksuele connotatie, “adult” speelgoed of seksueel expliciete video’s; of (E) reclame voor een van de volgende zaken: alcoholische dranken, wedstrijden, loterijen of sweepstakes (gelieve schriftelijke toestemming te verkrijgen van DCatalog alvorens inhoud, loterijen of sweepstakes te promoten op DCatalog), vuurwapens (inclusief “bb”-pistolen en paintballgeweren) of aanverwante producten, inclusief munitie voor dergelijke vuurwapens, gokwebsites, inclusief online casino’s en sport “boeken”, bewakingsuitrusting, inclusief “spionage”-camera’s en “afluister”-apparaten, tabaksproducten of wapens van welke aard dan ook.
4. DCatalog kan elke Promotie of elk Gepromoot Document afwijzen, weigeren te publiceren of verwijderen van de DCatalog Service om welke reden dan ook, inclusief het niet voldoen aan deze Voorwaarden of indien, naar DCatalog’s eigen goeddunken, DCatalog bepaalt dat het bedrijfsmodel, de bedrijfspraktijk of de Dienst gepromoot door de Promotie of het Gepromote Document ongepast is of in strijd met de letter of de geest van deze Voorwaarden. Dergelijke verboden handelspraktijken omvatten kettingbrieven, frauduleuze of te kwader trouw toegepaste “get-rich-quick” of “work from home” regelingen, frauduleuze of te kwader trouw toegepaste webgebaseerde hogescholen of universiteiten, frauduleuze of te kwader trouw toegepaste abonnementsdiensten, farmaceutische producten, piramidespelen, en sites die malware, spyware of andere software installeren op de computers van gebruikers zonder hun toestemming.

11. Geïntegreerde diensten en gekoppelde sites

DCatalog kan via de DCatalog Service tools aanbieden waarmee u informatie kunt exporteren naar Geïntegreerde Diensten, inclusief via functies waarmee u uw DCatalog account kunt koppelen aan een account op de Geïntegreerde Dienst, zoals Facebook of Twitter, of via implementatie van knoppen van derden (zoals “like” of “share” knoppen). Door deze hulpmiddelen te gebruiken, stemt u ermee in dat wij die informatie kunnen overdragen aan de toepasselijke geïntegreerde dienst. Bovendien kan de DCatalog Service links of verwijzingen naar andere websites of Diensten bevatten, uitsluitend voor het gemak van de Gebruikers (“Gelinkte Sites”). DCatalog keurt dergelijke geïntegreerde diensten of gekoppelde sites of de informatie, materialen, producten of diensten op of toegankelijk via een van hen niet goed. Dergelijke sites en diensten van derden vallen niet onder de controle van DCatalog, en DCatalog is niet verantwoordelijk voor hun gebruik van geëxporteerde informatie. Uw correspondentie of zakelijke transacties met, of deelname aan promoties van, adverteerders gevonden op of via de DCatalog Service zijn ook uitsluitend tussen u en dergelijke adverteerder. Toegang tot en gebruik van Geïntegreerde Diensten en Gelinkte Sites, inclusief de informatie, materialen, producten en Diensten op of beschikbaar via deze sites, is uitsluitend op eigen risico.

12. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot Apple

Indien u Software downloadt van Apple, Inc.’s App Store, moet uw gebruik van de Software te allen tijde in overeenstemming zijn met de Gebruiksregels zoals uiteengezet in de Apple, Inc. App Store Gebruiksvoorwaarden. U erkent dat deze Voorwaarden uitsluitend tussen u en DCatalog worden aangegaan. Deze Voorwaarden zijn niet bedoeld om te voorzien in gebruiksregels voor de Software die minder beperkend zijn dan de Gebruiksregels die zijn uiteengezet voor Gelicentieerde Applicaties in, of anderszins in strijd zijn met, de App Store Servicevoorwaarden op de datum dat u de App Store Servicevoorwaarden aanvaardt (waarvan u erkent dat u de gelegenheid heeft gehad deze te bekijken). U erkent tevens en stemt ermee in dat:
1. indien een derde partij beweert dat uw bezit of gebruik van de Software inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, is DCatalog als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van een dergelijke vordering inzake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten;
2. Apple is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van enige claims met betrekking tot de Software, inclusief: (i) productaansprakelijkheidsvorderingen; (ii) onderhoud en ondersteuning; (iii) elke bewering dat de Software niet voldoet aan een toepasselijke wettelijke of reglementaire vereiste; en (iv) elke vordering uit hoofde van wetgeving ter bescherming van de consument of soortgelijke wetgeving; en
3. Apple en haar dochterondernemingen zijn beoogde derde-begunstigden van deze Voorwaarden en dat, na uw aanvaarding van deze Voorwaarden, Apple en haar dochterondernemingen het recht hebben (en geacht zullen worden het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden ten opzichte van u af te dwingen.

13. Beëindiging; Overtredingen.

1. U gaat ermee akkoord dat DCatalog, naar eigen goeddunken en zonder boete, elke door de DCatalog Service gehoste account of uw gebruik van de DCatalog Service kan beëindigen of opschorten en uw account, Gebruikersprofiel en enige Gebruikersbijdrage geheel of gedeeltelijk kan verwijderen en weggooien, om welke reden dan ook en op elk gewenst moment. DCatalog kan ook naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment de toegang tot de DCatalog Service, of enig deel daarvan, staken met of zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot de DCatalog Service of elke account die u heeft of een deel daarvan kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, en u gaat ermee akkoord dat DCatalog niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke beëindiging. Elk vermoeden van frauduleuze, misbruikende of illegale activiteiten kan worden voorgelegd aan de bevoegde rechtshandhavingsinstanties. Deze rechtsmiddelen zijn in aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die DCatalog kan hebben bij wet of in billijkheid. Bij beëindiging om welke reden dan ook, gaat u ermee akkoord onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de DCatalog Service, alle bijbehorende documentatie en alle andere bijbehorende materialen. Uw enige verhaalsmogelijkheid met betrekking tot enige ontevredenheid met (i) de DCatalog Service, (ii) enige voorwaarde van deze Voorwaarden, (iii) enig beleid of enige praktijk van DCatalog bij de exploitatie van de DCatalog Service, of (iv) enige inhoud of informatie verzonden via de DCatalog Service, is het beëindigen van deze Servicevoorwaarden en uw account.
2. U kunt een Betaalde Dienst op elk moment annuleren door naar uw accountinstellingen binnen de DCatalog Dienst te navigeren en de optie te selecteren om die Betaalde Dienst te annuleren. Niet gebruikte abonnementsgelden worden niet terugbetaald en DCatalog behoudt zich het recht voor om u abonnementsgelden in rekening te brengen tot het einde van de abonnementsperiode die u hebt gekozen. Als DCatalog u kosten in rekening brengt voor de volledige abonnementsperiode, blijft u toegang houden tot de geannuleerde Betaalde Dienst tot het einde van uw abonnementsperiode, en blijven deze Voorwaarden van toepassing op uw gebruik van die Betaalde Dienst.
3. U kunt uw DCatalog Service account en deze Voorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door te navigeren naar uw accountinstellingen binnen de DCatalog Service en de optie te selecteren om uw account te beëindigen. Als DCatalog uw account beëindigt vanwege uw schending van deze Voorwaarden, behoudt DCatalog zich het recht voor om u kosten in rekening te brengen tot het einde van uw abonnementsperiode voor alle Betaalde Diensten die u voorafgaand aan de beëindiging heeft aangeschaft. Als DCatalog uw gebruik van een deel of de gehele DCatalog Service beëindigt vóór de voltooiing van uw abonnementsperiode (behalve als een dergelijke beëindiging het gevolg is van uw schending van deze Voorwaarden, in welk geval DCatalog kan beëindigen zonder aansprakelijkheid zoals beschreven in de paragraaf hierboven), is uw enige remedie een pro-rata terugbetaling van de aankoopprijs betaald voor elke beëindigde Betaalde Service.

14. Privacy; toestemming voor elektronische communicatie

1. Uw privacy is belangrijk voor DCatalog. DCatalog’s Privacy Policy Notice wordt hierbij opgenomen in deze Voorwaarden door middel van verwijzing. Lees deze mededeling zorgvuldig door voor informatie met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens door DCatalog.
2. Door gebruik te maken van de DCatalog Service stemt u in met het ontvangen van bepaalde elektronische berichten van ons zoals verder beschreven in ons Privacybeleid. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over uw keuzes met betrekking tot onze elektronische communicatiepraktijken. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere mededelingen die wij u elektronisch toesturen, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, met inbegrip van de eis dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.

15. Eigendom; eigendomsrechten.

De DCatalog Service is eigendom van en wordt beheerd door DCatalog. De visuele interfaces, grafische voorstellingen, ontwerp, compilatie, informatie, computercode (inclusief broncode of objectcode), producten, software, diensten en alle andere elementen van de DCatalog Service geleverd door DCatalog (de “Materialen”) zijn beschermd door het auteursrecht van de Verenigde Staten, trade dress, patent en handelsmerkwetten, internationale conventies en alle andere relevante intellectuele eigendomsrechten en toepasselijke wetten. Met uitzondering van Gebruikersbijdragen die worden geleverd door en eigendom zijn van Gebruikers, zijn alle Materialen in de DCatalog Service eigendom van DCatalog of zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen of derde-partij licentiegevers. Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen zijn eigendom van DCatalog of haar dochterondernemingen of derde partij licentiegevers. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door DCatalog, gaat u ermee akkoord de Materialen niet te verkopen, in licentie te geven, te distribueren, te kopiëren, te wijzigen, in het openbaar uit te voeren of weer te geven, te verzenden, te publiceren, te bewerken, aan te passen, er werken van af te leiden of op andere wijze ongeoorloofd gebruik te maken van de Materialen. DCatalog behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn verleend

16. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord DCatalog, haar gelieerde ondernemingen, contractanten, werknemers, agenten en haar externe leveranciers, licentiegevers en partners te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, met inbegrip van juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van de DCatalog Service, elke schending door u van deze Voorwaarden, of elke schending van de verklaringen, garanties en convenanten die door u in deze Voorwaarden zijn gemaakt. DCatalog behoudt zich het recht voor, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle van elke zaak op zich te nemen waarvoor u DCatalog dient te vrijwaren, en u gaat ermee akkoord samen te werken met DCatalog’s verdediging van deze claims. Na kennisgeving van een dreigende claim, actie of procedure, zal DCatalog redelijke inspanningen leveren om de vrijwaringsverplichting te melden.

17. Afwijzing van garanties

DCatalog, EN ZIJN AFFILIATES, PARTNERS, LICENTEURS EN LEVERANCIERS ONTKENNEN ALLE GARRANTIES, WETTELIJKE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE, INCLUSIEF IMPLICIETE GARRANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-BESCHERMING VAN EIGENDOMSRECHTEN. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, ZONDER mondelinge of schriftelijke informatie, VERKRIJGEN DOOR U VAN DCatalog OF DOORGAANDE DE DCatalog DIENST WORMT EEN ENKELE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN OPGENOMEN. U BEKENT uitdrukkelijk dat deze DISCLAIMER ook geldt voor DCatalog’s OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, SHAREHOLDERS, AGENTS, LICENSORS EN SUBCONTRACTORS. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat HET GEBRUIK VAN DE DCatalog DIENST OP UW eigen RISICO IS. De DCatalog SERVICE EN ALLE GEGEVENS, INFORMATIE, SOFTWARE VAN DERDEN, INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS, LINKED SITES, PRODUCTEN, DIENSTEN OF TOEPASSINGEN BESCHIKBAAR IN CONJECTIE MET OF DOORGAAN VAN DE DCatalog SERVICE WORDEN VERSTREKT OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE”, “WITH ALL FAULTS” BASIS EN ZONDER ENIGE EXPLICTE OF IMPLICIETE GARRANTIES OF REPRESENTATIES. DCatalog, ZIJN LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, AFFILIATEN EN PARTNERS GARANNEREN NIET DAT DE GEGEVENS, INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS OF ANDERE PRODUCTEN, DIENSTEN OF TOEPASSINGEN DIE OP OF DOOR DE DCATALYSERVICE OF ENKELE VERBINDINGSSITES WORDEN VERBODEN, ONBEPERKT ZULLEN ZIJN, OF VRIJ ZIJN VAN FOUTEN, VIRUSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN EN ZIJN NIET GARANTIEERD DAT ENKELE VAN DE VOORGENOMEN ZULLEN WORDEN CORRECTEERD. DCatalog, ITS SUPPLIERS, LICENSORS, AFFILIATES, AND PARTNERS WARRANTS OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING OF HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DCatalog SERVICE OF ANY LINKED SITES IN TERREINEN VAN CORRECTHEID, ACCURACY, RELIABILITEIT, ORTHERWISE. U BEGRIJPT EN KOMT OVEREEN dat U INFORMATIE, MATERIALEN OF GEGEVENS VERDER GEBRUIKT, TOEGANGT, DOWNLOADT OF ANDERE VERWIKT DOOR DE DCatalog SERVICE OF EEN ANDERE LINKED SITES OP UW EIGEN DISCRETIE EN RISICO EN DAT U ZELF VERANTWOORDELIJK ZULT ZIJN VOOR SCHADE AAN UW PRESTATIE (INCLUSIEF UW COMPUTERSYSTEEM) OF GEVAL VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET DOWNLOAD OF GEBRUIK VAN DIE MATERIALEN OF GEGEVENS.

18. Beperking van aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN, INCLUSIEF NEGLIGENTIE, ZAL DCatalog OF ZIJN AFFILIATEN, CONTRACTANTEN, WERKNEMERS, AGENTEN, OF DERDEN-PARTNERS, LICENTIEGEVERS, OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, PUNITIEVE, AFHANKELIJKHEID-, OF VOORBEELDSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLOREN ZAKEN, VERLOREN OPBRENGSTEN OF VERLOREN VAN GEAVANCEERDE WINST OF ANDERE PECUNIARE OF NIET-PECUNIARE VERLOREN OF SCHADE VAN WELKE NATUUR DAN OOK) VEROORZAAKT UIT OF BETREFFENDE DEZE BEPALINGEN OF HET GEVOLG VAN UW GEBRUIK OF UW ONMOGELIJKHEID OM DE DCatalog SERVICE OF ENIGE VERLINKTE SITES TE GEBRUIKEN, OF ANDERE INTERACTIES MET DCatalog OF ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DCatalog SERVICE, OOK ALS DCatalog OF EEN DOOR DCatalog ERKENDE REPRESENTAAT GEADVISITEERD IS VOOR DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE. HET IS MOGELIJK DAT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS. IN ZULKE GEVALLEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DCatalog BEPERKT ZIJN TOT DE VOLLEDIGSTE UITBREIDING TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. IN GEEN GEVAL ZAL DCatalog OF ONZE AFFILIATEN, CONTRACTORS, EMPLOYEES, AGENTEN OF DERDEN PARTNERS, LICENTEURS OF LEVERANCIERS TOTALE AANSPRAKELIJKHEID TEGEN U VOOR ALLE SCHADE, LOSSES, EN AANSPRAKELIJKHEDEN DIE UIT OF BETREFFENDE DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE DCatalog DIENST OF UW INTERACTIES MET DCatalog OF ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DCatalog DIENST (WANNEER OP GROND van EEN CONTRACT, TORT INCLUDING NEGLIGENCE, WARRANTY, OF ANDERE WIJZE), hoger is dan het door u betaalde bedrag, INDIEN van toepassing, voor toegang tot de DCatalog SERVICE gedurende de TWEE (12) MAANDEN GELOPEN VOORAFGAANDE AAN DE DATUM VAN DE KLACHT OF ÉÉN HONDERD DOLLAREN, WAT HET GROTERSTE IS. DEZE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN OOK VAN TOEPASSING MET BETREKKING TOT SCHADE DIE U VEROORZAAKT ALS GEVOLG VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VERKOCHT OF VERSTREKT WORDEN OP ANDERE LINKED SITES OF ANDERE DOOR ANDERE PARTIJEN DAN DCatalog EN ONTVANGEN OF ADVERTENTIES OP DE DCatalog SERVICE OF ONTVANGEN DAN ENIGE LINKED SITES.
2. U ERKENT EN KOMT OVEREEN dat DCatalog ZIJN PRODUCTEN EN DIENSTEN HEEFT AANGEBODEN, ZIJN PRIJZEN HEEFT VASTGESTELD EN DEZE VOORWAARDEN is aangegaan IN VERWACHTING TOT DE GARANTIEBEPERKINGEN EN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID die in DEZE VOORWAARDEN ZIJN OPGENOMEN, DAT DE GARANTIEBEPERKINGEN EN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN OPGENOMEN EEN REDELIJKE EN EERLIJKE VERDELING VAN RISICO’S TUSSEN U EN DCatalog ZIJN, EN DAT DE GARANTIEBEPERKINGEN EN DE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN OPGENOMEN EEN ESSENTIËLE BASIS VORMEN VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN DCatalog. DCatalog zou niet in staat zijn de DCatalog DIENST AAN U TE VERSTREKKEN OP EEN ECONOMISCH REASONOME BASIS ZONDER DEZE BEPERKINGEN.
3. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN ZIJN BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN. INDIEN U IN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED VERBLIJFT, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN. DE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN VAN GARANTIES, RECHTSMIDDELEN OF AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN OP U VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DERGELIJKE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN TOEGESTAAN ONDER DE WETTEN VAN HET RECHTSGEBIED WAAR U ZICH BEVINDT.

19. Uitvoercontroles van de Verenigde Staten

U stemt ermee in zich te houden aan alle exportwetten en -beperkingen en voorschriften van het Amerikaanse Ministerie van Handel of een andere Amerikaanse of andere soevereine instantie of autoriteit, en geen software, technische gegevens of enig rechtstreeks product daarvan te exporteren of te laten exporteren of herexporteren in strijd met dergelijke beperkingen, wetten of voorschriften, of tenzij en totdat alle vereiste licenties en vergunningen zijn verkregen met betrekking tot de landen die worden genoemd in de toepasselijke Amerikaanse Export Administration Regulations (of enige opvolgende aanvulling of voorschriften). Voor de overdracht van bepaalde technische gegevens en goederen kan een licentie van een agentschap van de regering van de Verenigde Staten nodig zijn, of een schriftelijke verzekering van uw kant dat u dergelijke software, technische gegevens of goederen niet naar bepaalde landen zult exporteren zonder voorafgaande goedkeuring van een dergelijk agentschap. Uw rechten onder deze Voorwaarden zijn afhankelijk van uw naleving van deze bepaling.

20. Arbitrageovereenkomst; toepasselijk recht

1. In het algemeen. In het belang van het oplossen van geschillen tussen u en DCatalog op de meest geschikte en kosteneffectieve manier, komen u en DCatalog overeen dat alle geschillen die ontstaan in verband met deze Overeenkomst zullen worden beslecht door bindende arbitrage. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak voor de rechter. Bij arbitrage wordt gebruik gemaakt van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of een jury, kunnen de ontdekkingsmogelijkheden beperkter zijn dan bij een rechtszaak, en kan de rechter een zeer beperkte toetsing verrichten. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding toekennen als een rechtbank. Onze overeenkomst om geschillen te beslechten omvat, maar is niet beperkt tot, alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met enig aspect van deze Voorwaarden of de Dienst, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, verkeerde voorstelling van zaken of enige andere wettelijke theorie, en ongeacht of een vordering ontstaat tijdens of na de beëindiging van deze Voorwaarden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, door het aangaan van deze Voorwaarden, u en DCatalog elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of om deel te nemen aan een groepsactie.
2. Uitzonderingen. U en DCatalog komen overeen dat niets in deze Voorwaarden zal worden beschouwd als het afstand doen van, het uitsluiten van, of het anderszins beperken van een van onze rechten om: (i) een individuele vordering in te stellen bij een rechtbank voor geringe vorderingen; (ii) handhavingsacties te ondernemen via de toepasselijke federale, staats- of lokale instanties, indien dergelijke acties mogelijk zijn; (iii) een rechterlijke instantie verzoeken een voorlopige voorziening te treffen; of (iv) bij een rechtbank een vordering wegens inbreuk op intellectuele eigendom in te stellen.
3. Arbitrage. Elke arbitrage tussen u en DCatalog zal worden beheerst door de Commercial Dispute Resolution Procedures en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (gezamenlijk, “AAA Rules”) van de American Arbitration Association (“AAA”), zoals gewijzigd door deze Voorwaarden, en zal worden beheerd door de AAA. De AAA-regels en indieningsformulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org , door de AAA te bellen op 1-800-778-7879, of door contact op te nemen met DCatalog.
4. Aankondiging van arbitrage; procedure . Als u voor arbitrage kiest, moet u eerst per aangetekende post of per FedEx (handtekening vereist) een schriftelijke kennisgeving van uw claim sturen naar DCatalog, geadresseerd aan: Legal Dept., DCatalog, 2635 N. First Street, San Jose, CA, 95134, USA. Als DCatalog ervoor kiest om arbitrage aan te vragen, zal het een schriftelijke kennisgeving sturen naar het e-mailadres dat u aan DCatalog hebt verstrekt voor uw account. Een arbitrage kennisgeving, of deze nu door u of door DCatalog wordt verzonden, moet: (i) de aard en de grond van de vordering of het geschil omschrijven; en (ii) de gevraagde specifieke verlichting. U en DCatalog komen elk overeen om zich te goeder trouw in te spannen om elke claim direct op te lossen, maar als we niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving tot een overeenkomst komen om de claim op te lossen, kunt u of DCatalog een arbitrageprocedure starten of een claim indienen bij de rechtbank voor geringe vorderingen. Tijdens een arbitrage mag het bedrag van een aanbod tot schikking dat door DCatalog of u is gedaan, niet aan de arbiter bekend worden gemaakt. U kunt een formulier voor kennisgeving en een formulier om een arbitrageprocedure in te leiden downloaden of kopiëren van www.adr.org. Als ons geschil uiteindelijk via arbitrage in uw voordeel wordt beslecht, zal DCatalog u betalen: (A) het eventueel door de arbiter toegekende bedrag; (B) het laatste schriftelijke schikkingsbedrag dat DCatalog ter beslechting van het geschil heeft aangeboden vóór de uitspraak van de arbiter; of (C) $1,000, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is.
5. Vergoedingen . Als u een arbitrageprocedure start in overeenstemming met deze Voorwaarden, zal DCatalog u vergoeden voor uw betaling van de indieningskosten, tenzij uw vordering groter is dan $10.000, in welk geval de betaling van eventuele kosten zal worden bepaald door de AAA-regels. Arbitragehoorzittingen zullen plaatsvinden op een overeen te komen locatie in de stad van uw factuuradres dat aan DCatalog is verstrekt als onderdeel van uw accountregistratie, of, als er geen stad is opgegeven, in het dichtstbijzijnde AAA-kantoor, maar als de claim $10.000 of minder bedraagt, mag u kiezen of de arbitrage zal worden uitgevoerd: (i) uitsluitend op basis van aan de arbiter overgelegde stukken; (ii) door middel van een telehoorzitting zonder verschijning; of (iii) door een hoorzitting in persoon zoals bepaald door de AAA-regels. Als de arbiter oordeelt dat ofwel de inhoud van uw vordering of de in de vordering gevraagde genoegdoening lichtzinnig is of met een ongepast doel is ingesteld (gemeten naar de normen van Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), dan zal de betaling van alle vergoedingen worden bepaald door de AAA Rules. In een dergelijk geval gaat u ermee akkoord DCatalog te vergoeden voor alle gelden die eerder door DCatalog zijn uitbetaald en die anders uw verplichting zijn te betalen onder de AAA regels. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage wordt gevoerd, zal de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing uitvaardigen die voldoende uitleg bevat over de essentiële bevindingen en conclusies waarop de beslissing en de eventuele uitspraak zijn gebaseerd. De arbiter kan op elk moment van de procedure en op verzoek van een van beide partijen binnen 14 dagen na de uitspraak van de arbiter over de grond van de zaak, uitspraken doen en geschillen beslechten met betrekking tot de betaling en terugbetaling van honoraria of kosten.
6. Geen groepsacties . U EN DCatalog KOMEN OVEREEN dat ELKE PARTIJ ALLEEN IN UW OF ZIJN EIGEN VERMOGEN KAN GESCHILLEN TEGEN DE ANDERE, EN NIET ALS PLAINTIFF OF CLASS MEMBER IN EEN GEPORSPORTEERDE CLASS OF REPRESENTATIEVE PROCEEDURE. Verder, tenzij zowel u als DCatalog anders overeenkomen, mag de arbiter de claims van meer dan één persoon niet samenvoegen, en mag de arbiter niet anderszins voorzitten over enige vorm van een representatieve of collectieve procedure.
7. Wijzigingen . Als DCatalog in de toekomst wijzigingen aanbrengt in deze arbitragebepaling (anders dan een wijziging in het DCatalog adres voor kennisgeving), kunt u de wijziging afwijzen door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen binnen 30 dagen nadat DCatalog u op de hoogte heeft gesteld van de wijziging, in welk geval uw account bij DCatalog onmiddellijk zal worden beëindigd en deze arbitragebepaling, zoals deze van kracht was onmiddellijk voorafgaand aan de wijzigingen die u afwijst, van kracht zal blijven.
8. Uitvoerbaarheid . Als alleen subparagraaf (f) van deze arbitrageovereenkomst bepaling, of het geheel van deze arbitrageovereenkomst bepaling, niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal het geheel van deze arbitrageovereenkomst bepaling nietig zijn en, in dat geval, komen u en DCatalog beiden overeen dat de exclusieve jurisdictie en locatie zoals hieronder beschreven van toepassing zal zijn op elke actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden.
9. Toepasselijk recht; bevoegde rechtbank . Deze Voorwaarden, of ze nu worden geïnterpreteerd in een rechtbank of in arbitrage, zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met conflicten van wettelijke principes. In de mate dat een rechtszaak of gerechtelijke procedure is toegestaan onder deze Voorwaarden, gaan u en DCatalog akkoord met de persoonlijke en exclusieve jurisdictie in de staats- en federale rechtbanken in San Francisco, Californië.

21. Diversen

1. DCatalog kan u mededelingen doen, inclusief die met betrekking tot wijzigingen van deze Voorwaarden, via e-mail, gewone post of postings op de DCatalog Service. Kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven vierentwintig uur nadat de e-mail is verzonden, tenzij DCatalog ervan in kennis is gesteld dat het e-mailadres ongeldig is. Als alternatief kunnen wij u ook per post een wettelijke kennisgeving sturen naar een postadres, indien u dit via de DCatalog Service heeft opgegeven. In dat geval wordt de kennisgeving geacht te zijn gedaan drie dagen na de datum van verzending. Een op de DCatalog Service geplaatste kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan 30 dagen na de eerste plaatsing. Het niet uitoefenen of afdwingen door DCatalog van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden zal geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling inhouden. Elke verklaring van afstand van een bepaling van deze Voorwaarden zal alleen van kracht zijn indien schriftelijk en ondertekend door DCatalog. Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal die bepaling worden beperkt of verwijderd uit deze Voorwaarden voor zover dat minimaal noodzakelijk is en zal dat geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze Voorwaarden en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar mogen door DCatalog zonder beperking worden toegewezen. Elke poging tot overdracht die in strijd is met deze Voorwaarden, is nietig. Bij beëindiging van deze Voorwaarden zullen alle bepalingen die naar hun aard of uitdrukkelijke bewoordingen dienen te overleven, deze beëindiging of afloop overleven, met inbegrip van de artikelen 1 tot en met 3, 5, 6(c), 7(c), en 10 tot en met 20. Verwijzingen naar koppen dienen uitsluitend gemakshalve, vormen geen onderdeel van deze Voorwaarden, en zullen niet worden geacht enige bepaling hiervan te beperken of aan te tasten. Deze Voorwaarden, samen met het Privacybeleid en eventuele andere overeenkomsten opgenomen door middel van verwijzing, zijn de volledige overeenkomst tussen u en DCatalog met betrekking tot het onderwerp beschreven in deze Voorwaarden en zal niet worden gewijzigd excePt schriftelijk, ondertekend door beide partijen, of door een wijziging van deze Voorwaarden gemaakt door DCatalog zoals hierboven uiteengezet.
2. U EN DCatalog KOMEN OVEREEN dat ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN OF GERELATEERD AAN DE DCatalog DIENST OF DEZE VOORWAARDEN ZOU MOETEN OPTREDEN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET OPTREDEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. ANDERS IS EEN DERGELIJKE RECHTSVORDERING BLIJVEND UITGESLOTEN.
De Diensten worden aangeboden door DCatalog, Inc. (dba DCatalog) 2635 N. First Street, Suite 102, San Jose, CA 95134, USA